Χιούμορ

Υπήρξε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του χρόνου της γενιάς που δαπανάται στα κοινωνικά δίκτυα...

Προσπαθώντας να ορίσω τι ακριβώς είναι το χιούμορ διάβασα διάφορες ερμηνείες στο διαδίκτυο....