Φόβοι

Όλοι κάτι φοβούνται. Άλλοι τις αράχνες, άλλοι τους κλόουν, άλλοι τα φίδια. Ο καλλιτέχνης...

Η αύξηση των τιμών και η ανησυχία για τις αποταμιεύσεις τους, είναι δύο πράγματα που φοβούνται...