ΚΟΚ

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης διέψευσε σήμερα το πρωί την είδηση...

oρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν...