8 έξυπνα κόλπα για να διορθώσετε συνηθισμένα προβλήματα στο iPhone

Έχει τύχει να σας κολλάει το κουμπί εκκίνησης; Παρατηρείτε ότι η φόρτιση γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς; Το ακουστικό δεν λειτουργεί σωστά; Τα καλώδια εμφανίζουν φθορές από τη χρήση; Έχει πέσει νερό ή έχει πιάσει υγρασία; Πριν τρέξετε έντρομοι στο πλησιέστερο κατάστημα για συμβουλές, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλα τα παρακάτω. Σίγουρα θα σας φανούν χρήσιμα.