Οι Ελληνες αποδίδουν καλύτερα όταν δουλεύουν ομαδικά

9 στους 10 των ερωτηθέντων (89%), δηλώνουν ότι η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες

team_workΑπαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας των εργαζομένων, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας Workmonitor της εταιρείας παροχής ανθρώπινου δυναμικού Randstad για το τρίτο τρίμηνο του 2014, η οποία ερευνά τη συνεργασία στον χώρο εργασίας καθώς και την εργασιακή εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 62% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δήλωσαν ότι αποδίδουν καλύτερα όταν εργάζονται μέσα σε ομάδα, απ’ ότι όταν εργάζονται ατομικά, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%) απάντησαν ότι τώρα πια συνεργάζονται πολύ περισσότερο με συναδέλφους τους απ’ ότι έκαναν πέντε χρόνια πριν.

Μόλις το 21% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι στην ειδικότητά τους η συνεργασία δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, το 78% δήλωσε ότι η συνεργασία αποδίδει καλύτερα σε κατά πρόσωπο συναναστροφή απ’ ότι σε «εικονικές ομάδες» (virtual teams), όπου οι συνάδελφοι εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες.

Περίπου 9 στους 10 των ερωτηθέντων (89%), δηλώνουν ότι η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, το 61% πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι συνεργατικοί από τη φύση τους, ενώ το 64% δήλωσε ότι για την προώθηση της ομαδικής εργασίας οι εταιρείες πρέπει να θέσουν διαδικασίες και πρακτικές ώστε να προάγουν την συνεργατικότητα αντί της ατομικής εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, το 76% πιστεύει ότι η εταιρεία τους χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερο χρόνο στην προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μόλις το 45% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι η εταιρεία τους προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε ποικιλόμορφες ομάδες, τη στιγμή που το 92% δηλώνει ότι το να γνωρίζει κανείς τί κινητοποιεί τους συναδέλφους είναι σημαντικό για την προώθηση της συνεργατικότητας. Μόλις λίγοι παραπάνω απ τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι η συνεργατικότητα αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από την εταιρεία τους, ωστόσο το 62% δήλωσε ότι όσο η αξιολόγησή τους βασίζεται στην ατομική τους επίδοση δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία.

Επίσης, σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι το 74% συμφώνησε ότι οι ομάδες με ποικιλομορφία ξεπερνούν σε επίπεδο συνεργατικότητας τις ομάδες μελών από ίδια τμήματα.

Ο «δείκτης κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor καταγράφει την πιθανότητα οι εργαζόμενοι να βρουν άλλη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κατά μία (1) μονάδα από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 110. Η υψηλότερη αύξηση της κινητικότητας σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε στη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία (+7) και την Αυστρία (+6), ενώ η μεγαλύτερη μείωση κινητικότητας καταγράφηκε στην Ελβετία (-6) και το Μεξικό (-5).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο δείκτης κινητικότητας μειώθηκε ελαφρώς, από 101 το δεύτερο τρίμηνο, σε 100 το τρίτο τρίμηνο του 2014, αλλά υπήρξε και μία αξιοσημείωτη μείωση της τάξης του 6%, στο φόβο απώλειας της εργασίας, πέφτοντας στο 38%, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2014.

Η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην Ελλάδα για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας το 52%, συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αντίστοιχα, και η προσδοκία να απασχοληθούν, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σε μια διαφορετική θέση από αυτή που έχουν σήμερα, αυξήθηκε επίσης κατά 9%, καταγράφοντας ποσοστό 56%, βάση του προηγούμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Workmonitor της Randstad, στην Ελλάδα η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 5% από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 54%. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στην Αργεντινή, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Αντίθετα, η Νορβηγία σημειώνει τον υψηλότερο δείκτη ευχαριστημένων εργαζομένων, ενώ έχει καταγραφεί μία μικρή αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης στην Βραζιλία, την Κίνα, τη Δανία καθώς και την Ελβετία.

πηγή: protothema.gr